Đánh giá tâm lý chuyên sâu

Đánh giá tâm lý chuyên sâu

Là một tổ chức hàng đầu về nghiên cứu và thực hành tâm lý,Viện Nghiên cứu và Thực hành Tâm lý học Lumiere cung cấp các dịch vụ đánh giá tâm lý và giáo dục tâm lý toàn diện để giúp làm rõ các chẩn đoán, sàng lọc về các vấn đề tâm lý và sức khỏe tâm thần, năng lực phát triển cá nhân, đặc điểm nhân cách cho người lớn cũng như trẻ em (ví dụ: Các vấn đề tâm lý thường gặp như: Trầm cảm, lo âu, các rối nhiễu tâm lý, các vấn đề về nhân cách…; Các vấn đề phát triển ở trẻ em: khó khăn học tập, ADHD, rối loạn phát triển, Đánh giá năng lực phát triển IQ, EQ.v.v.) Điều quan trọng là các đánh giá tâm lý là cơ hội, cơ sở xác định một cách phù hợp để giúp khách hàng, thân chủ hiểu bản thân, những gì đang diễn ra để tìm ra cách tốt nhất giải quyết các vấn đề của mình, đưa ra những định hướng phù hợp để phát triển bản thân. 

Đánh giá sàng lọc

Nhận thấy hiệu quả mang tính định hướng của đánh giá sàng lọc, Viện Nghiên cứu và Thực hành Tâm lý học Lumiere đẩy mạnh việc nghiên cứu và sử dụng các công cụ đánh giá sàng lọc trong các lĩnh vực ngôn ngữ, tư duy, trí nhớ, cảm xúc, hành vi… khác nhau, nhằm đánh giá nhanh tình trạng sức khỏe tâm thần của cá nhân, nhóm. Từ đó, đưa ra những phương thức can thiệp, hỗ trợ kịp thời đối với các vấn đề sức khỏe cá nhân đang gặp phải, cũng như đưa ra những giải pháp thích hợp nhằm tuyên truyền, ứng phó, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho các tổ chức, doanh nghiệp, giảm thiểu các yếu tố nguy cơ gây hại cho sức khỏe tâm thần trong cộng đồng và xã hội hướng tới môi trường an toàn lành mạnh.

Đánh giá chuyên sâu

Ngoài việc nắm bắt được hiện trạng sức khỏe, các vấn đề tâm lý thông qua các kết quả đánh giá sàng lọc, Viện Nghiên cứu và Thực hành Tâm lý học Lumiere cũng đề cao thực hiện đánh giá tâm lý chuyên sâu trên nhiều lĩnh vực khác nhau như đánh giá nhân cách, tính cánh, đánh giá năng lực trí tuệ IQ, EQ…thông qua nhiều bộ công cụ đánh giá chuyên sâu đã nghiên cứu ở nước ngoài đã được chuẩn hóa và ứng dụng ở Việt Nam nhằm giúp thân chủ khách hàng hiểu rõ nguyên nhân của các triệu chứng, các rối loạn tâm lý để đưa ra những biện pháp hỗ trợ tích cực, lộ trình tham vấn – trị liệu phù hợp với từng điểm mạnh điểm yếu của mỗi người. Đồng thời giúp từng nhóm khách hàng như học sinh, cá nhân, doanh nghiệp, trường học hiểu rõ tính cách, năng lực của từng người để đưa ra những định hướng tương lai, lựa chọn nghề nghiệp, công việc, môi trường làm việc phù hợp với đặc điểm tâm lý của mỗi cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *