Đào tạo - Tập huấn

Đào tạo -  Tập huấn

Đối với các cơ quan, tổ chức thực hành trong lĩnh vực tâm lý học, hoạt động đào tạo, tập huấn các kỹ năng thực hành, kỹ năng nghề nghiệp hay các kiến thức liên quan, là một trong những hoạt động quan trọng, nhằm mục đích nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, nhân viên. Đào tạo và tập huấn đang ngày càng trở nên cần thiết, đặc biệt là trong lĩnh vực tham vấn và trị liệu tâm lý, bởi giáo dục nghề nghiệp không chỉ còn gói gọn trong những kiến thức lý luận trên giảng đường, mà còn mở rộng ra tới việc tạo điều kiện trải nghiệm học tập cho người học.

Viện Nghiên cứu và Thực hành Tâm lý học Lumiere tổ chức nhiều khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn, với nhiều nội dung đa dạng, phù hợp với các học viên đang theo học các bậc cử nhân tâm lý học, thạc sĩ tâm lý học, hoặc các học viên đã và đang thực hành tham vấn, trị liệu tâm lý. Các khóa đào tạo, tập huấn được tổ chức và giảng dạy trực tiếp bởi các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực tâm lý, nhằm hỗ trợ học viên lĩnh hội và nắm vững những tri thức, kĩ năng thực hành tâm lý một cách có hệ thống, và thực hành, luyện tập, áp dụng các tri thức, kỹ năng đó trong thực hành nghề

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *