Nghiên cứu - Dự phòng

Nghiên cứu - Dự phòng

Với đội ngũ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu tâm lý học, Viện Nghiên cứu và Thực hành Tâm lý học Lumiere với vai trò nghiên cứu đặt lên hàng đầu để xây dựng cơ sở nền tảng cho quá trình thực hành và ứng dụng tâm lý dựa trên cơ sở khoa học thực chứng. Nghiên cứu không chỉ nhằm tăng vốn tri thức hiểu về con người, hiểu sâu về các vấn đề tâm lý, nâng cao năng lực chuyên môn về quá trình thực hành, sử dụng các liệu pháp tâm lý, xây dựng các chương trình can thiệp cá nhân hiệu quả. Song song với nhiệm vụ nghiên cứu là vai trò phòng ngừa đưa ra các giải pháp phòng ngừa phù hợp để ngăn chặn các vấn đề tâm lý, sức khỏe tâm thần cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, cũng như đưa ra các biện pháp tăng cường kiến thức, thái độ, hành vi thúc đẩy sự chăm sóc bảo vệ sức khỏe tâm thần cho cá nhân, cộng đồng, trường học và các tổ chức, doanh nghiệp khác nhau. Góp phần xây dựng cộng đồng lành mạnh, phát triển.

 Hiện nay, Viện chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều chương trình, dự án nghiên cứu - dự phòng về các vấn đề tâm lý xã hội, những vấn đề văn hoá, tôn giáo; những vấn đề tâm lý học quản lý – kinh doanh, văn hoá ứng xử trong doanh nghiệp, tâm lý học sức khoẻ, các vấn đề về sức khoẻ tâm thần, cảm nhận hạnh phúc, khả năng ứng phó và phục hồi tâm lý trong các tình huống khó khăn có tính ứng dụng rộng rãi cho nhiều nhóm đối tượng, lứa tuổi, lĩnh vực hoạt động, khu vực khác nhau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *