Tham vấn - Trị liệu gia đình và các cặp đôi

Tham vấn - Trị liệu gia đình và các cặp đôi

Con người không sống cô lập mà sống trong gia đình. Gia đình, cũng như sự tương tác và các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình là một trong những nguồn hạnh phúc quan trọng nhất cho đại đa số nhân loại. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, gia đình cũng là lý do chính khiến người ta đau khổ và cần tìm đến với nhà tâm lý. Do vậy, khi có vấn đề nảy sinh, sự hợp tác giữa các thành viên là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng giải quyết các vấn đề của cá nhân, cũng như của cả gia đình. Trong những trường hợp mà vấn đề của cá nhân có nguyên nhân khởi nguồn từ gia đình, hoặc gia đình là yếu tố quan trọng gây ra vấn đề của cá nhân, tham vấn tâm lý cá nhân, dù hữu ích, song không thể hiệu quả bằng tham vấn tâm lý cặp đôi, gia đình.

Ý thức được vai trò quan trọng của gia đình trong việc tạo ra hạnh phúc hay đau khổ của một con người, các chuyên gia tâm lý học tình yêu, hôn nhân và gia đình của Viện Nghiên cứu và Thực hành Tâm lý học Lumiere đã xây dựng, thực hành mô hình tham vấn cặp đôi, gia đình phù hợp với văn hóa, xã hội Việt Nam. Các mô hình tham vấn cặp đôi, gia đình của Viện hướng đến việc tạo ra môi trường an toàn và khách quan để các thành viên trong gia đình có thể lắng nghe lẫn nhau, lắng nghe chính mình, cùng nhà tham vấn cân nhắc và đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhất để giải quyết vấn đề

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *