Projets international AUF COVID-19 (Dự án Quốc tế hỗ trợ Covid - 19 do AUF tài trợ)

Projets international AUF COVID-19 (Dự án Quốc tế hỗ trợ Covid - 19 do AUF tài trợ)

Để ứng phó với Đại dịch COVID – 19 mà cả thế giới đang phải đối mặt, Hiệp hội Đại học Pháp Ngữ (AUF) đã thực hiện kế hoạch hỗ trợ rộng lớn cho các nước thành viên và các đối tác, triển khai kêu gọi và hỗ trợ cho các dự án nhằm tăng cường sự đóng góp của các thành viên, đối tác của AUF  trong việc phát triển các giải pháp và các tác động công nghệ, xã hội có hiệu quả đối với hệ thống y tế, cộng đồng dân cư để đối phó với những khó khăn do đại dịch COVID – 19 gây ra.

Cơ sở khoa học của phương pháp đo điện não đồ trong việc xác định mức độ lệ thuộc vào ma túy trên não bộ người sử dụng ma túy, dựa trên sự thay đổi sóng não

Cơ sở khoa học của phương pháp đo điện não đồ trong việc xác định mức độ lệ thuộc vào ma túy trên não bộ người sử dụng ma túy, dựa trên sự thay đổi sóng não

Phản hồi thần kinh là một phương pháp mới để kiểm tra chức năng não bộ và tính “dẻo” của thần kinh, là một quá trình tâm sinh lý mà thông qua đó, các cá nhân nhận được phản hồi thực tế về các hoạt động kích hoạt thần kinh nhằm mục đích tự điều chỉnh bản thân. Ngoài ra, phản hồi thần kinh còn là một hình thức học tập công cụ, đồng thời cũng là một ứng dụng trong tâm lý lâm sàng dựa trên khoa học thần kinh.

Trường học hạnh phúc

Trường học hạnh phúc

Nhằm hỗ trợ thực hiện theo Hướng dẫn số 2474/HDLT-SGDĐT-CĐN ngày 31/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo - Công đoàn ngành Giáo dục về xây dựng trường học hạnh phúc, Viện Nghiên cứu và Thực hành Tâm lý học Lumiere tham gia phối hợp cùng các trường học trên địa bàn Hà Nội và các trường học ở các tỉnh lân cận về Chương trình Trường học hạnh phúc nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên công chức làm việc tại môi trường học đường nhằm nâng cao môi trường giáo dục tích cực, lành mạnh.