Cơ sở khoa học của phương pháp đo điện não đồ trong việc xác định mức độ lệ thuộc vào ma túy trên não bộ người sử dụng ma túy, dựa trên sự thay đổi sóng não

Cơ sở khoa học của phương pháp đo điện não đồ trong việc xác định mức độ lệ thuộc vào ma túy trên não bộ người sử dụng ma túy, dựa trên sự thay đổi sóng não

Phản hồi thần kinh là gì?

Phản hồi thần kinh là một phương pháp mới để kiểm tra chức năng não bộ và tính “dẻo” của thần kinh, là một quá trình tâm sinh lý mà thông qua đó, các cá nhân nhận được phản hồi thực tế về các hoạt động kích hoạt thần kinh nhằm mục đích tự điều chỉnh bản thân. Ngoài ra, phản hồi thần kinh còn là một hình thức học tập công cụ, đồng thời cũng là một ứng dụng trong tâm lý lâm sàng dựa trên khoa học thần kinh. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy hiệu quả của phản hồi thần kinh trong việc tối ưu hóa các chức năng nhận thức và tình cảm của những người khỏe mạnh, hỗ trợ cho các hoạt động phẫu thuật, y học, cũng như các hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều bằng chứng lâm sàng cho thấy liệu pháp phản hồi thần kinh có hiệu quả trị liệu đối với nhiều đối tượng. Nhiều nghiên cứu cho thấy hiệu quả của liệu pháp này với các chứng rối loạn tăng động giảm chú ý, bệnh động kinh và chứng mất ngủ…

Trên thế giới, liệu pháp phản hồi thần kinh cũng cho những kết quả đầy hứa hẹn trong việc hỗ trợ điều trị các chứng nghiện chất, lạm dụng chất. Trong khi đó, tại nước ta, liệu pháp điều trị cai nghiện chủ yếu hiện đang được sử dụng vẫn là liệu pháp dược lý, đặc biệt là liệu pháp trị liệu cai nghiện bằng thuốc thay thế, hiệu quả của liệu pháp phản hồi thầnu kinh vẫn chưa được biết đến rộng rãi.

Do đó, Viện Nghiên cứu và Thực hành Tâm lý học Lumiere đã kết hợp với PSD và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tổ chức liên kết hợp tác, triển khai nghiên cứu, hoàn thiện dự án “Cơ sở khoa học của phương pháp đo điện não đồ trong việc xác định mức độ lệ thuộc vào ma túy trên não bộ người sử dụng ma túy, dựa trên sự thay đổi sóng não” nhằm chỉ ra cơ sở khoa học của phương pháp đo điện não, tính hiệu quả của kết quả đo điện não trong việc xác định mức độ lệ thuộc vào ma túy dựa trên sự thay đổi sóng não đối với người sử dụng ma túy trước, trong và sau khi được trị liệu tâm lý qua những thời điểm nhất định. Kết quả nghiên cứu được công bố bằng 02 hình thức: Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu và trên tạp chí tâm lý học trong nước, quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *