Projets international AUF COVID-19 (Dự án Quốc tế hỗ trợ Covid - 19 do AUF tài trợ)

Projets international AUF COVID-19 (Dự án Quốc tế hỗ trợ Covid - 19 do AUF tài trợ)

Để ứng phó với Đại dịch COVID – 19 mà cả thế giới đang phải đối mặt, Hiệp hội Đại học Pháp Ngữ (AUF) đã thực hiện kế hoạch hỗ trợ rộng lớn cho các nước thành viên và các đối tác, triển khai kêu gọi và hỗ trợ cho các dự án nhằm tăng cường sự đóng góp của các thành viên, đối tác của AUF  trong việc phát triển các giải pháp và các tác động công nghệ, xã hội có hiệu quả đối với hệ thống y tế, cộng đồng dân cư để đối phó với những khó khăn do đại dịch COVID – 19 gây ra.

Hưởng ứng lời kêu gọi của AUF, Viện Nghiên cứu và Thực hành Tâm lý học Lumiere phối hợp với Khoa Tâm lý học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) cùng tham gia nghiên cứu, hướng đến những đối tượng dễ bị tổn thương tâm lý do Đại dịch Covid-19 bao gồm: phụ nữ, trẻ em, những nạn nhân của bạo lực gia đình trong thời gian giãn cách xã hội, những người mất việc, giảm thu nhập do hậu quả của dịch, bệnh nhân Covid 19, bác sĩ, nhân viên y tế, nhân viên tuyến đầu chống dịch, những người cách ly do tiếp xúc với bệnh nhân Covid – 19. Với mục tiêu nhằm đánh giá thực trạng ảnh hưởng của Đại dịch Covid – 19 đến tâm lý xã hội của nhóm đối tượng dễ bị tổn thương tâm lý, đưa ra những biện pháp can thiệp hỗ trợ tổn thương tâm lý cho nhóm người dễ bị ảnh hưởng, đồng thời đề xuất các giải pháp xã hội cần thiết, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng ngừa tổn thương tâm lý. Cùng với sự đối ứng của Bảo Hiểm Xã hội Việt Nam, Lumiere sẽ tập trung triển khai xây dựng công cụ, tiến hành khảo sát, can thiệp, hỗ trợ cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương tại các tỉnh thành phố ảnh hưởng nặng bởi Đại dịch Covid -19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *