Trường học hạnh phúc

Trường học hạnh phúc

Nhằm hỗ trợ thực hiện theo Hướng dẫn số 2474/HDLT-SGDĐT-CĐN ngày 31/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo - Công đoàn ngành Giáo dục về xây dựng trường học hạnh phúc, Viện Nghiên cứu và Thực hành Tâm lý học Lumiere tham gia phối hợp cùng các trường học trên địa bàn Hà Nội và các trường học ở các tỉnh lân cận về Chương trình Trường học hạnh phúc nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên công chức làm việc tại môi trường học đường nhằm nâng cao môi trường giáo dục tích cực, lành mạnh.

Hoạt động thứ nhất, dự án triển khai đánh giá sàng lọc tổng quát cho toàn bộ các trường học tham gia nhằm phát hiện sớm những học sinh đang gặp phải các vấn đề SKTT, đưa ra biện pháp hỗ trợ kịp thời để đảm bảo hiệu quả học tập. Thứ hai, thực hiện các chương trình đánh giá tâm lý chuyên sâu nhằm đánh giá năng lực học sinh, phát hiện các vấn đề, nguyên nhân dẫn đến các vấn đề sức khỏe tâm thần của học sinh, đưa ra những biện pháp can thiệp hợp lý, đồng thời đưa ra những định hướng giáo dục phù hợp cho từng cá nhân cũng như hỗ trợ cho các chương trình tư vấn hướng nghiệp đối với những học sinh lớn tuổi hơn. Từ những kết quả đánh giá sàng lọc, đánh giá chuyên sâu viện thực hiện tham vấn – trị liệu cho những giáo viên, học sinh gặp khó khăn tâm lý. Song song với các hoạt động cá nhân với học sinh, giáo viên, Viện Nghiên cứu triển khai các chương trình phòng ngừa giành cho giáo viên, phụ huynh, học sinh về các vấn đề sức khỏe tâm thần tại trường học  nhằm thúc đẩy khả năng hồi phục, hành vi tích cực và cảm xúc an toàn; Đưa ra những thay đổi tích cực, tạo lập môi trường học đường an toàn lành mạnh, hỗ trợ tất cả học sinh cảm thấy có giá trị, được kết nối và được tôn trọng khi đến trường. Thứ năm, tiến hành tập huấn, đào tạo, theo dõi, giám sát cán bộ tâm lý cho các trường học, tổ chức tư vấn hướng nghiệp thường niên, cho học sinh cuối cấp của các trường THPT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *