TS. Trần Thu Hương

TS. Trần Thu Hương

Tốt nghiệp Tiến sĩ Khoa Tâm Lý Học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN
Ủy viên Ban chấp hành Hội tâm lý học Việt Nam

Tâm lý học văn hóa, xuyên văn hóa, văn hóa doanh nghiệp, tâm lý học gia đình, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tổ chức, doanh nghiệp, tham vấn - trị liệu và chăm sóc sức khỏe tâm thần cho cá nhân và cộng đồng

PGS.TS Trần Thu Hương

PGS.TS Trần Thu Hương

Tốt nghiệp Tiến sĩ Đại học Toulouse - CH Pháp
Tổng thư ký – Phó chủ tịch Hội Tâm lý trị liệu Việt Nam
Ủy viên BCH Hội Tâm lý học Việt Nam; Trưởng ban Tâm lý học Lâm sàng

Tư vấn - Tham vấn. đánh giá chuyên sâu, can thiệp và trị liệu các vấn đề tâm lý, rối nhiễu tâm lý, tâm lý học sức khỏe, các vấn đề về hành vi lệch chuẩn ở trẻ em và thanh thiếu niên, dự phòng các vấn đề về sức khỏe tâm thần, các yếu tố gây nguy cơ về sức khỏe tâm thần cho cá nhân, cộng đồng.

TS.Nguyễn Công Dũng

TS.Nguyễn Công Dũng

Tốt nghiệp Tiến sĩ Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân văn – ĐHQGHN

Tư vấn luật, tư vấn xuất bản sách, tư vấn kinh doanh, quản trị tổ chức, doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực

PGS.TS. Phạm Mạnh Hà

PGS.TS. Phạm Mạnh Hà

Tốt nghiệp Tiến sĩ Khoa Tâm lý học Đại học KHXH&NV - ĐHQGHN 

Diễn giả, Chuyên gia tư vấn hướng nghiệp,tâm lý học quản lý, giáo dục kỹ năng sống Bộ Giáo dục và Đào tao, VTV, Báo Tuổi trẻ, VTC…

PGS.TS.Trịnh Thị Linh

PGS.TS.Trịnh Thị Linh

Tốt nghiệp Tiến sĩ Đại học Toulouse II – Le Mirail (Nay là Đại học Toulouse Jeans Jaurès, cộng hòa Pháp).
Chủ nhiệm bộ môn Tâm lý học Xã hội, Phó Trưởng khoa, Khoa Tâm lý học Đại học KHXH&NV. ĐHQGHN

Tâm lí học xã hội; Tâm lí học dân tộc; Tâm lí học tích cực (cảm nhận hạnh phúc, sự lạc quan, lòng vị tha, sự hài lòng,…); Tâm lí học phát triển (tự đánh giá của trẻ em và thanh thiếu niên, các vấn đề tâm lí-xã hội của người cao tuổi); Phong cách giáo dục của cha mẹ và mối liên hệ của nó với sự phát triển tâm lí-xã hội của trẻ.

TS.Nguyễn Hạnh Liên

TS.Nguyễn Hạnh Liên

TS. Tâm lý học Nguyễn Hạnh Liên

Tốt nghiệp Tiến sĩ Đại học Toulouse, Pháp (Toulouse, Pháp)

Ths.Nguyễn Thị Nhung

Ths.Nguyễn Thị Nhung

Tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa Tâm lý học Đại học KHXH&NV - ĐHQGHN 
Đánh giá, can thiệp trị liệu, nghiên cứu, huấn luyện viên Yoga, Yoga - trị Liệu

Ths.Vũ Như Ngọc

Ths.Vũ Như Ngọc

Tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa Tâm lý học Đại học KHXH&NV - ĐHQGHN
Đánh giá, can thiệp trị liệu, nghiên cứu.

Ths.Nguyễn Thị Minh

Ths.Nguyễn Thị Minh

Tốt nghiệp Thạc sĩ khoa Tâm lý học Đại học KHXH&NV - ĐHQGHN

Tâm lý tội phạm, tâm lý tư pháp, nghiên cứu trẻ vị thành niên, hoạt động toà án gia đình và người chưa thành niên.