PGS.TS. Phạm Mạnh Hà

PGS.TS. Phạm Mạnh Hà

PGS.TS. Tâm lý học PHẠM MẠNH HÀ

Tốt nghiệp Tiến sĩ Khoa Tâm lý học Đại học KHXH&NV - ĐHQGHN 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Diễn giả, Chuyên gia tư vấn hướng nghiệp,tâm lý học quản lý, giáo dục kỹ năng sống Bộ Giáo dục và Đào tao, VTV, Báo Tuổi trẻ, VTC…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *