PGS.TS Trần Thu Hương

PGS.TS Trần Thu Hương

PGS.TS. Tâm lý học lâm sàng Trần Thu Hương

Tốt nghiệp Tiến sĩ Đại học Toulouse - CH Pháp

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;...

- Tổng thư ký – Phó chủ tịch Hội Tâm lý trị liệu Việt Nam

- Ủy viên BCH Hội Tâm lý học Việt Nam; Trưởng ban Tâm lý học Lâm sàng

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Tư vấn - Tham vấn. đánh giá chuyên sâu, can thiệp và trị liệu các vấn đề tâm lý, rối nhiễu tâm lý, tâm lý học sức khỏe, các vấn đề về hành vi lệch chuẩn ở trẻ em và thanh thiếu niên, dự phòng các vấn đề về sức khỏe tâm thần, các yếu tố gây nguy cơ về sức khỏe tâm thần cho cá nhân, cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *