PGS.TS.Trịnh Thị Linh

PGS.TS.Trịnh Thị Linh

PGS.TS. Tâm lý học Trịnh Thị Linh

Tốt nghiệp Tiến sĩ Đại học Toulouse II – Le Mirail (Nay là Đại học Toulouse Jeans Jaurès, cộng hòa Pháp).

Chủ nhiệm bộ môn Tâm lý học Xã hội, Phó Trưởng khoa, Khoa Tâm lý học Đại học KHXH&NV. ĐHQGHN

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Tâm lí học xã hội; Tâm lí học dân tộc; Tâm lí học tích cực (cảm nhận hạnh phúc, sự lạc quan, lòng vị tha, sự hài lòng,…); Tâm lí học phát triển (tự đánh giá của trẻ em và thanh thiếu niên, các vấn đề tâm lí-xã hội của người cao tuổi); Phong cách giáo dục của cha mẹ và mối liên hệ của nó với sự phát triển tâm lí-xã hội của trẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *