Ths.Nguyễn Thị Minh

Ths.Nguyễn Thị Minh

Ths.NCS. Tâm lý học xã hội Nguyễn Thị Minh

Tốt nghiệp Thạc sĩ khoa Tâm lý học Đại học KHXH&NV - ĐHQGHN

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH 

Tâm lý tội phạm, tâm lý tư pháp, nghiên cứu trẻ vị thành niên, hoạt động toà án gia đình và người chưa thành niên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *