TS.Nguyễn Công Dũng

TS.Nguyễn Công Dũng

TS.Tâm lý học Nguyễn Công Dũng

Tốt nghiệp Tiến sĩ Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân văn – ĐHQGHN

LĨNH VỰC  HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Tư vấn luật, tư vấn xuất bản sách, tư vấn kinh doanh, quản trị tổ chức, doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *