TS.Nguyễn Hạnh Liên

TS.Nguyễn Hạnh Liên

TS. Tâm lý học Nguyễn Hạnh Liên

Tốt nghiệp Tiến sĩ Đại học Toulouse, Pháp (Toulouse, Pháp)

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Giám sát thực hành tâm lý, Đạo đức hành nghề trong thực hành tâm lý, Tâm lý học giao tiếp, Tâm lý học đại cương, Tâm lý học xã hội Cảm nhận hạnh phúc và khó khăn tâm lý của những người làm việc trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em, Sáng tạo như một phương pháp phòng ngừa và trị liệu tâm lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *