TS. Trần Thu Hương

TS. Trần Thu Hương

TS. Tâm lý học xã hội Trần Thu Hương

Tốt nghiệp Tiến sĩ Khoa Tâm Lý Học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN

Ủy viên Ban chấp hành Hội tâm lý học Việt Nam

Tham gia công tác tư vấn và đào tạo kỹ năng tham vấn tâm lý cho cán bộ ngành Lao động thương binh xã hội trong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng của Cục Bảo trợ Xã hội, Bộ Lao động và Thương binh Xã hội ; Chuyên gia kỹ năng sống cho chương trình kỹ năng sống VTV3 : Tham vấn về các vấn đề liên quan đến trẻ vị thành niên, gia đình ; chuyên gia của chương trình 02 TV, VTC 14...

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Tâm lý học văn hóa, xuyên văn hóa, văn hóa doanh nghiệp, tâm lý học gia đình, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tổ chức, doanh nghiệp, tham vấn - trị liệu và chăm sóc sức khỏe tâm thần cho cá nhân và cộng đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *