GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Viện nghiên cứu và thực hành Tâm lý học Lumiere hoạt động từ tháng 4/2020. Viện Lumiere là một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, thực hành tâm lý cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng.
Với trang thiết bị hiện đại cùng với đội ngũ Chuyên gia hàng đầu được đào tạo....

SỨ MỆNH

SỨ MỆNH

Viện Nghiên cứu và Thực hành Tâm lý học Lumiere mang trên mình sứ mệnh là tổ chức nghiên cứu và thực hành tâm lý nhằm chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho các cá nhân, hỗ trợ chuyên sâu, đưa ra các cách thức hoạt động phù hợp cho các tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ cộng đồng ứng phó với các vấn đề cấp thiết đang nổi lên như.......

MỤC TIÊU

MỤC TIÊU

Mục tiêu hàng đầu của Viện là kết nối nguồn lực và hỗ trợ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng có những vấn đề về sức khỏe tâm thần. Hiện nay sự phát triển của xã hội đang càng ngày làm gia tăng các vấn đề như ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, thực phẩm bẩn, các tệ nạn xã hội, đạo đức xuống cấp, biến đổi khí hậu, sự mất an toàn cho con người,…

CAM KẾT

CAM KẾT

Viện Lumiere cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc bảo mật, đạo đức nghề nghiệp đồng thời không ngừng nâng cao.....