MỤC TIÊU

MỤC TIÊU

Mục tiêu hàng đầu của Viện là kết nối nguồn lực và hỗ trợ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng có những vấn đề về sức khỏe tâm thần. Hiện nay sự phát triển của xã hội đang càng ngày làm gia tăng các vấn đề như ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, thực phẩm bẩn, các tệ nạn xã hội, đạo đức xuống cấp, biến đổi khí hậu, sự mất an toàn cho con người,… vô hình chung điều này tạo ra ngày nhiều khó khăn, áp lực cho các cá nhân khiến họ dễ dàng rơi vào trạng thái khủng hoảng, căng thẳng quá mức, mất định hướng bản thân, những xung đột trong gia đình giữa vợ - chồng, cha mẹ và con cái; trẻ em, học sinh cũng gặp những vấn đề tâm lý riêng biệt ở nhà cũng như ở cơ quan. Trong bối cảnh này, Viện Lumiere luôn mong muốn góp sức hỗ trợ chia sẻ với những cá nhân, gia đình, tổ chức đang gặp phải các vấn đề tâm lý, sức khoẻ tâm thần cũng như chung tay kết nối, tìm kiếm nguồn lực, trợ giúp các tổ chức, trường học, doanh nghiệp xây dựng  được, cải thiện được môi trường làm viện, học tập tích cực, hiệu quả và cùng chung tay với cộng đồng xây dưng môi trường sống lành mạnh, văn minh và chăm sóc sữc khoẻ toàn diện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *