SỨ MỆNH

SỨ MỆNH

Viện Nghiên cứu và Thực hành Tâm lý học Lumiere mang trên mình sứ mệnh là tổ chức nghiên cứu và thực hành tâm lý nhằm chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho các cá nhân, hỗ trợ chuyên sâu, đưa ra các cách thức hoạt động phù hợp cho các tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ cộng đồng ứng phó với các vấn đề cấp thiết đang nổi lên như: an ninh phi truyền thống (cạn kiệt tài nguyên, bùng nổ dân số, môi trường sinh thái suy kiệt, xung đột tôn giáo, dân tộc, nghèo đói, bệnh tật…) hay các vấn đề khó khăn liên quan đến biến đổi khí hậu; góp phần giảm thiểu tối đa những vấn đề về sức khoẻ tâm thần cho các cá nhân, tổ chức cộng đồng, cùng chung tay để xây dựng một xã hội an toàn khoẻ mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *