Bảng hỏi sức khỏe - PHQ9 (21 câu hỏi)

image

“Tinh thần có ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể và ngược lại, sức khỏe cơ thể cũng có tác động đến tinh thần. Bây giờ, chúng tôi sẽ hỏi một số câu hỏi liên quan đến sức khỏe tinh thần của anh/chị trong hai tuần qua”.

Bạn đã hoàn thành bài kiểm tra!

Vui lòng điền thông tin của bạn chính xác để nhận kết quả, đáp án bài test và nhận những lời khuyên từ các chuyên gia của chúng tôi!